Đăng ký mua căn hộ

http://imperiagarden.com/
Vui lòng nhập tên!
Điện thoại không hợp lệ!
Email không hợp lệ!
Vui lòng nhập nội dung!
Vui lòng nhập chứng minh nhân dân!
Vui lòng nhập ngày cấp!
Vui lòng nhập nơi cấp!
Vui lòng nhập địa chỉ!
Vui lòng nhập mã căn hộ!
Vui lòng nhập tầng, tòa!
Họ và Tên (*)
Điện Thoại (*)
Email (*)
Nội dung (*)
Số CMND (*)
Ngày cấp (*)
Nơi cấp (*)
Địa chỉ (*)
Mã căn (*)
Tầng (*)
Tòa (*)
Thông tin đăng ký của Bạn được gửi hoàn tất ! Cảm ơn Bạn !
Thông tin đăng ký của bạn không gửi được, vui lòng kiểm tra lại!
Thông tin Shop Villa

Biệt thự Lotus 38

Mặt cắt biệt thự

Diện tích ô đất: 197 m2
Diện tích sàn xây dựng: 536.28 m2
Tổng số tầng: 5 tầng

Mặt cắt biệt thự

Biệt thự Lotus 38

Tầng hầm

Diện tích sàn: 98.84 m2

Tầng hầm

Biệt thự Lotus 38

Tầng 01

Diện tích sàn: 99.96 m2

Tầng 01

Biệt thự Lotus 38

Tầng 02

Diện tích sàn: 108.21 m2

Tầng 02

Biệt thự Lotus 38

Tầng 03

Diện tích sàn: 108.21 m2

Tầng 03

Biệt thự Lotus 38

Tầng 04

Diện tích sàn: 109.24 m2

Tầng 04
Hướng và vị trí biệt thựLotus 38
TRỞ VỀ
http://imperiagarden.com/
http://imperiagarden.com/catalog/view/theme/